Home

                  Huidig kiessysteem gaat op de helling

Het oude systeem met 45 raadsleden en 8 wethouders heeft zijn tijd gehad.
Met een omzet van 2,6 miljard euro kan je dat niet meer aan 45 goedwillende mensen zonder specifieke kennis overlaten en dat nog wel met een parttime baantje. Die, zoals is gebleken, maar niet in staat blijken te zijn het dualisme tussen de oren te krijgen. Die zich door de door hen gekozen wethouders, in feite hun personeel, in een hoek laten drukken. Verder moet je dan leiding zien te geven aan allerlei afdelingen waarboven een topambtenaar staat die niet altijd overeenkomt met de politieke kleur van de desbetreffende wethouder.

De Den Haag NV dient gerund te worden door chefs die vanuit hun vakgebied, wat betreft kennis en vaardigheden, worden aangesteld om die afdelingen te behappen. Hieronder ziet u het huidige niet meer werkbare systeem en daaronder het voorstel om die politiek nu maar eens weg te sturen. Die aan te stellen chefs van die gemeentelijke afdelingen dienen direct door de burger gekozen te worden.

     Managementsysteem met 22 direct gekozen managers

In plaats van een lijst waar men maar 1 partijkandidaat mag aankruisen, hebben we 22 direct te kiezen afdelingschefs, waar dan een aantal gegadigden voor worden uitgenodigd als sollicitant.
Totaal zo’n 22 managers en dat is wel even iets minder dan die 45 raadsleden en 8 wethouders die we nu hebben.
Er van uitgaande dat die 22 net zo veel mogen kosten als we nu kwijt zijn, is dat; 45 raadsleden x € 2.094,- per maand + € 490,- onkostenvergoeding en 8 wethouders x € 110.000,- per jaar, is totaal € 2.275.360,- 
En dat gedeeld door 22  is  € 103.425,-  per jaar bruto.

Daar komt dan nog het gebruik van chauffeurs en dienstwagens bij. Dat is maar liefst  € 925.136,-
Tel daarbij nog eens de uitgespaarde salarissen van die ontslagen topambtenaren en dan kom je op zo’n 25%  boven die Balkenende norm.

Voor 2 ton per jaar bruto zijn er best wel zeer capabele mensen uit de top van het bedrijfsleven aan te werven
Vandaar dat we van de 45 straks 23 raadszetels in de aanbieding hebben.

Stemgerechtigde leden; 336.500 - 24.500 (5 pvda zetels) = 312.000

De bedoeling is dat er op maandagochtend overleg is tussen die 22  managers over aangevraagde voorzieningen, die niet in de begroting zijn opgenomen.

Dan moet er bepaald worden of ze die uitgaven uit de algemene reserve halen.
Zo had dat moeten gebeuren met die 22 buurthuizen die nodeloos zijn gesloten, en het ouderenfonds dat Henk Kool ook totaal onnodig de nek heeft omgedraaid.
En we hebben nogal wat aan reserve op de plank liggen.